Timmer

De buitenbekleding (pvc, multiboard, ceder, ...), boezemplank, bodem en rotte keepers worden door ons afgebroken en meegenomen.
Er worden nieuwe keepers geplaatst en uitgelijnd, de nieuwe boezemplank wordt op de kop van de keepers vastgeschoten. Er komen nieuwe bodemplanken in te liggen, voorzien van de nodige afwatering naar de afvoer. Wij voorzien steeds behandeld (gedrenkt) hout hiervoor.

De dakgoot is nu klaar om te voorzien van een nieuwe binnen en buiten-bekleding, zie hiervoor verder op website.